Actuariële ondersteuning

 

De volgende actuariële diensten bieden wij u aan:

Voor accountants en DGA's:

  • berekening van de fiscale en commerciële waardering van het in Eigen Beheer gehouden DGA-pensioen
  • berekening van inkoop van dienstjaren voor een DGA
  • berekening van de te verzekeren overlijdensrisicokapitalen bij Eigen Beheer

Voor (collectief) werknemerspensioen:

  • berekening van de te verwachten toekomstige pensioenlasten
  • controle van in rekening gebrachte premie door pensioenuitvoerder
  • berekening van de bij werknemers in te houden pensioenpremie (Eigen bijdrage)
  • controle van de toegezegde pensioenaanspraken
  • controle van de overdrachtswaarde bij waarde-overdracht

Voor advocaten en echtscheidingsbemiddelaars:

  • berekening van de te verdelen waarde van pensioen bij echtscheiding
  • berekening van de pensioenschade bij ontslag