Pensioencommunicatie

 

De werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling is hoog, maar voor medewerkers vaak niet zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers zich niet bewust is van de inhoud van de pensioenregeling.

Pensioen Advies Utrecht helpt werkgevers met hun communicatieuitingen. Doordat wij voortdurend de nadruk leggen op begrijpelijk advies, is helder communiceren kenmerkend voor ons werk. Onderwerpen van deze communicatie kunnen zijn de inhoud van de pensioenregeling, het toeslagbeleid en de keuzemogelijkheden die er voor de werknemers in de regeling zijn.

Pensioen Advies Utrecht kan voor u pensioencommunicatie verzorgen door middel van:

  • het geven van presentaties aan deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden of ondernemingsraad;
  • het organiseren van inloopspreekuren of één-op-één gesprekken