DGA Pensioen in Eigen Beheer

 

Op advies van en na overleg met uw accountant hebt u besloten uw pensioen in Eigen Beheer op te bouwen. U kunt de standaard pensioenbrief van de belastingdienst gebruiken, maar weet u dan ook waar u voor kiest?

Wij als deskundig pensioenprofessionals zijn van mening dat de keuze voor Eigen Beheer ook moet passen bij uw situatie. Dat houdt ook in dat de pensioentoezegging van de BV aan u als DGA ook passend moet zijn. Dan ligt het niet voor de hand om een standaard pensioenbrief te gebruiken.

Bij Pensioen Advies Utrecht kunt u gebruikmaken van onze expertise zodat u maatwerk krijgt. Wij gaan met u de wensen bespreken, de risico's in kaart brengen en daar een passende pensioentoezegging bij maken.

Door gebruik te maken van ons beheerabonnement, rapporteren wij jaarlijks aan u en uw accountant welke bedragen u op de balans mag reserveren voor uw pensioen. Bovendien maken wij voor u inzichtelijk wat dit voor gevolgen heeft voor uw pensioenopbouw.