Actueel (pensioen)nieuws:

 

- Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer is ingegaan op 1 april 2017: alle DGA's die pensioen in eigen beheer (PEB) op de balans van de BV hebben, krijgen een aantal keuzemogelijkheden met het PEB. Er kan worden gekozen voor premievrij voortzetten, met belastingkorting afkopen, omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV) of afstorten naar een pensioenuitvoerder. Indien gekozen voor afkopen of omzetten in ODV, dan dient de partner in beginsel gecompenseerd te worden omdat deze ook (toekomstige) pensioenrechten opgeeft. Daarnaast dient alles op een juiste manier te worden vastgelegd om daarmee mogelijke juridische en/of fiscale claims te voorkomen. Elke optie heeft z'n haken en z'n ogen, dus een zorgvuldige afweging is belangrijk. Laat u daarom deskundig adviseren en neem contact met ons op.

 

- Per 1 januari 2018 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden (mits geboren na 30 september 1955, zie deze site). Dat heeft niet alleen consequenties voor de werknemer, maar ook de werkgever zal de bestaande pensioenregeling moeten aanpassen. Voor pensioenregelingen gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Als werkgever krijgt u de komende maanden waarschijnlijk een voorstel van uw pensioenuitvoerder voor het aanpassen van uw pensioenregeling. Ons advies: ga niet zonder meer akkoord met het voorstel, maar laat u adviseren. Uw werknemers moeten namelijk ook akkoord gaan dus moet u misschien wel langs de OndernemingsRaad, de PersoneelsVertegenwoordiging of de PersoneelsVergadering. Omdat er meer wegen die naar Rome leiden zijn, kunnen wij u uitleg geven over de mogelijkheden. Wij hebben veel ervaring met dit soort trajecten dus neem contact met ons op. 

 

- Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, gewijzigd. De wijzigingen in de wet moeten er voor zorgen dat (langdurige) ziekte beter en sneller wordt voorkomen. Werkgevers en werknemers worden actiever betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol. Als ondernemer met personeel moet je enkele zaken regelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet. Namelijk:

  • Contracten met je arbodienst of bedrijfsarts aanpassen
  • Personeel goed informeren
  • Bedrijfsarts meer ruimte geven
  • De klachtenprocedure kennen
  • Preventiemedewerker aanstellen in samenspraak met je personeel

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met uw arbodienstverlener of met ons.